Tanárok /

Dr. Balázs Géza

tanszékvezető egyetemi tanár ELTE, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet


Prof. dr. Balázs Géza
nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár

Munkahely: ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Beosztása: intézeti igazgatóhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár

Szakképzettség: 1984. magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, népművelési előadó (ELTE BTK), 1985. etnográfus (ELTE BTK)
Tudományos fokozatok: 1991. CsC (kandidátus) (néprajztudomány), 2000. dr. habil. (ELTE BTK, nyelvtudomány), 2012. Igazságügyi szakértő (nyelvészet): KIM 010420

Munkahely: 1984- ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (1984- ösztöndíjas, 1985- tanársegéd, 1990- adjunktus, 1994- docens, 2004- tanszékvezető egyetemi tanár)

További felsőoktatási intézményekben való rendszeres oktatás:
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (2002-2012), Eszterházy Károly Főiskola (2008-2011), Evangélikus Hittudományi Egyetem (1997-)

Külföldi felsőoktatási képzésben való részvétel:
1993, 1994, 1995. Universiteit van Amsterdam, Oost-Europa Institut (3 trimeszter, oktatás)
1998/1999. Konstantin Egyetem, Idegen Nyelvek Kara, Nyitra (2 félév oktatás)
2011- Babes-Bolyai Tudományegyetem, média-szak

Tudományos műhely alapítás:
2000. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (MTA-ELTE-EKF-NYF-BDF)
2006. Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda létrehozása

Tudományos folyóiratok, sorozatok, szerkesztőbizottsági tagság:
1992- Magyar Nyelvőr (szerkesztőbizottsági tag)
1992- Édes Anyanyelvünk (szerkesztőségi tag)
1998- Magyar szemiotikai tanulmányok (könyvsorozat, társszerkesztő)
2003- Terminolgia et Corpora (ed. board) (idegen nyelveken)
2005- Nyelvünk és Kultúránk (szerkesztőbizottsági tag, 2013- E-NYÉK, szerkesztő)
2010- E-nyelv Magazin (szerkesztő) (www.e-nyelvmagazin.hu)
2011- The Journal for Languages and Literatures of the Faculty of Philosophy in Novi Sad (ed. board)

Tudományos ismeretterjesztés:
1992- Tetten ért szavak (Magyar Rádió)
1998-2005 Hej, hej...-sorozat (Duna Televízió)

Tagság, fontosabb megbízatások:
1984- Magyar Néprajzi Társaság (tag, 1987- titkár, 1990-1993 szervezőtitkár)
1989- Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE, alapító alelnök)
1989- Anyanyelvápolók Szövetsége (tag, 1997- elnökségi tag, 2008- ügyvezető elnök)
1992- Magyar Nyelvtudományi Társaság (tag, 1997- választmányi tag)
1992- Magyar Rádió Nyelvi Bizottság (tag, 2002-2011 elnök)
1992- Magyar Szemiotikai Társaság (1992- titkár, 2005- főtitkár)
1992- MTA Magyar Nyelvi Bizottság (1992- tag, 1998- titkár, 2006-2011 alelnök)
1993-1996 European Youth Press (alelnök)
2000- Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (elnökségi tag, 2010- alelnök, 2012- elnök)
2002- Bolyai Önképző Műhely tanár, 2012- ügyvezető (koordinátor)
2006. április 25. Societas Scientiarum Savariensis/Szombathelyi Tudományos Társaság (tag)
2011- MTA Nyelvtudományi Bizottság (tag)

Kitüntetések, nívódíjak:
1989. Jankó János-díj (Magyar Néprajzi Társaság)
1990. Gombocz Zoltán-emlékérem (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
2001. Lőrincze-díj (Anyanyelvápolók Szövetsége)
2001. Európa-díj
2003. Táncsics Mihály-díj (NKÖM)
2004. Pethő Sándor-díj (Hemingway Alapítvány)
2005. Pro Universitate et Scientia (Magyar Professzorok Világtanácsa)
2012. Pável Ágoston-emlékérem (Vas Megyei Közgyűlés)
2013. Implom József-díj (Gyula)
Nívódíjak: Magyar Televízió (1994), Ipar a Környezetért alapítvány (1997), Duna Televízió (1999), Magyar Rádió (2003), Vasi Szemle (2007)

Tanítványok: Számos OTDK-díjas tanítvány, valamint az első Junior Príma Díjas nyelvész: Nagy Levente Péter (2007)

Kutatási terület: antropológiai nyelvészet (etnolingvisztika), folklórlingvisztika, néprajz, művelődéstörténet (a népi italok, pl. pálinka kutatástörténete), a mai magyar nyelv és folklór kapcsolata, nyelvtudomány: szövegtan, nyelvészeti pragmatika, nyelvfilozófia, nyelvpolitika, nyelvstratégia, nyelvművelés, médianyelv, sajtónyelv, igazságügyi nyelvészet

Publikációk:
Tudományos munkák: önálló könyv: kb. 50; más szerzőkkel közös, illetve szerkesztett: kb. 100; angol nyelvű könyv: 3, fontosabb tanulmány szakfolyóiratokban: kb. 200, fontosabb idegen nyelvű tanulmányok (angol, német, spanyol, lett): kb. 40.
Hobbi: olvasás, írás, túrázás (gyalog, kerékpár, csónak), a világ nagy kultúráinak kutatása
Források, irodalom, referenciák:
Az 1982-2008. közötti időszak legfontosabb publikációinak bibliográfiája:
Balázs Géza: Nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2008.
Valamint: www.e-nyelv.hu, www.elte.hu, www.szemiotika.hu, www.balazsgeza.hu.

 

 

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.