Tanárok /

Dr. Botházi Mária

egyetemi adjunktus


2001-ben végzett a BBTE Újságírás szakán. 15 évet dolgozott napi- és hetilapos, valamint online szerkesztőként és publicistaként a Krónika kultúra rovatánál, a Transindexnél, a Kronika.ro-nál és az Erdélyi Naplónál. Jelenleg a Főtér.ro publicistája.

2013-ban megvédett doktori értekezésében az 1989 utáni átmeneti időszak erdélyi sajtójával, bővebben a Korunk folyóirattal foglalkozott. 2017. októbere és 2018. novembere között a Nőileg magazin főszerkesztője volt, jelenleg pedig a Medok – médiatudományi folyóirat főszerkesztője.

 

Főbb kutatási területei:

 • a Korunk folyóirat története,
 • a rendszerváltás utáni sajtókörnyezet,
 • az online médiatér jellemvonásai,
 • a civil és közösségi média.

Oktatott tárgyak:

 • Műfajismeret
 • Alternatív media
 • Lapszerkesztés
 • Véleménysajtó
 • Online újságírás
 • Digitális platformok (mesterképzés)

Elérhetőség: bothazi@fspac.ro, maria.bothazi@ubbcluj.ro

Tagság:

 • Erdélyi Magyar Írók Ligája

 • Magyar Tudományos Akadémia külső szaktestületi tagja

 • Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottság

 • Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet

Válogatott publikációs lista:

Könyvek:

Biorobot - Koinónia, Kolozsvár, 2019

Boldogság juszt is a tiéd – Koinónia, Kolozsvár, 2016

Átmenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve – Erdélyi Múzeum şi Komp-Press, Kolozsvár, 2015

Vitályos Ildikó Polis, Kolozsvár, 2005

Tanulmányok:

Szerkesztőségek lélegezetőgépen. Az erdélyi online média húsz éve – In: A Magyar internet történetei (szerk. Tófalvy Tamás), Typotex, Budapest, 2021, 174 185.

Egy professzió története, In: Medok 2020/4, 117 120.

Hírek, tabuk, álhírek, Erdély. Tematizáció és hírszelekció az átalakuló kisebbségi sajtóban – In: Párhuzamos életutak (szerk. Botházi Mária), Egyetemi műhely, Kolozsvár, 2019, 79 94.

Új típusú újságírás, változó hírek Erdélyben Medok, Kolozsvár, 2019/3, 15 26.

Online médiatér Erdélyben: van-e értelme a hírversenynek? In. A tájékoztatás olvashatósága (szerk. Botházi Mária), Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2018, 28 87.

Virginás Andrea – Bíró Emese – Botházi Mária – Kassay Réka: Kollektív emlékeink a mobilitásról: női alakoktól a női alkotókig magyar gyártási kontextusban In: Nemek és etnikumok terei a magyar filmben (szerk. Győri Zsolt, Kalamár György), Debreceni Egyetemi Kiad, 2018, 45 58.

Dienes László műhelytitkai – In: Erdélyi médiaterek (szerk. Botházi Mária), Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2017, 65 76.

Online médiakörnyezet: mit olvas az erdélyi magyar? - Korunk, Cluj-Napoca, 2017/7, pp. 58 72.

Discourses of Korunk in Public Sphere Issues Between 1990 and 2000 Studia UBB Ephemerides, Cluj, LXI, 1/ 2016

Korunk 1926-2016: The Emblematic Intellectual Workshop of Transylvania – Journal of Media Research, Cluj, Vol. 9 Issue 2 (25) / 2016

A Korunk ifjúsága, In: Korunk, Kolozsvár, 2016/4

A Korunk első szerkesztője: hogyan dolgozott Dienes László?, In: Korunk, Kolozsvár, 2016/3

Egy meghatározó szellemi műhely Erdélyben – kilencvenéves a Korunk, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, a Román Akadémia Kiadója, Bukarest, 2016/2

Korunk-folyamok, Koruk-történetek, Korunk-értelmezések , In: Közösségteremtő (régi és új) erdélyi média (szerk. Győrffy Gábor şi Péter Árpád), Mega, Kolozsvár, 2014

A romániai magyar sajtó/média képe és szerepe az erdélyi közéletben a Korunk 1990 és 2000 közötti lapszámai szerint, Me.dok, Kolozsvár, 2012/3

Tudományos világképünk a nyolcvanas években, In: A tudomány határai (red. Cseke Péter), Komp-Press, Cluj, 2011

A tranzit időszak arcai. Sajtóhelyzet a rendszerváltás hajnalán, Me.dok, Kolozsvár, 2011/3

Mire kötelez a név? A Korunk harmadik folyamának útkereső éve, In: Tükörjáték. Emlékkönyv a 65 éves Cseke Péter születésnapjára Művelődés, Kolozsvár, 2010

A civil média és lehetőségei. Fórumok, blogok, wikikKorunk, 2008/3

Az internet mint nyilvános tér. Miért utópia a globális virtuális kávéház? In: Elméleti alapvetések, fogalomtisztázó törekvések, Medea Egyesület – Művelődés, Kolozsvár, 2007

Participatív újságírás – az újságírás kiterjesztése vagy hanyatlása? – Me.Dok, Kolozsvár, 2006/4

Szerkesztett szakkönyvek:

Párhuzamos életutak, Egyetemi Műhely Kiadó, 2019

A tájékoztatás olvashatósága, Egyetemi Műhely Kiadó, 2018. Erdélyi médiaterek, Egyetemi Műhely Kolozsvár, 2017

Erdélyi médiaterek – Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2016

Tükörjáték. Emlékkönyv a 65 éves Cseke Péter születésnapjára (szerk. Botházi Mária, Győrffy Gábor) – Medea – Művelődés, Kolozsvár, 2010

Nyelv és kommunikáció (szerk. Botházi Mária, Péter Árpád)– Médea Egyesület – Művelődés, Kolozsvár 2009 – konferenciakötet

Közbeszéd és önismeret – Médea Egyesület –Művelődés, Kolozsvár 2009

Esettanulmányok – Médea Egyesület –Művelődés, Kolozsvár, 2008 Média és kultúra – Médea Egyesület –Művelődés, Kolozsvár, 2008

A médiakutatás módszertani követelményei – Médea Egyesület – Művelődés, Kolozsvár, 2007

Elméleti alapvetések, fogalomtisztázó törekvések – Médea Egyesület – Művelődés, Kolozsvár, 2007

 

Tárcák, novellák a Látó, a Helikon, a Főtér, az Erdélyi Napló, a Transindex, a Krónika, hasábjain

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.