Tanárok /

Dr. Dimény Hajnalka

egyetemi tanársegéd  BBTE, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék


Magyar-angol szakot végzett 2012-ben, majd magyar nyelv és irodalom mesterképzőt 2014-ben. Doktori dolgozatát 2021-ben védte Az igei jelentések fő jellemzői és a magyar igék lexikalizációs mintázatai címmel. Irányítója: dr. Szilágyi N. Sándor nyug. egyetemi tanár.

2016-tól a Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium vezetője.

Kutatási területei

  • kognitív nyelvészet
  • az igei jelentés

Elérhetőség: hajnalka.dimeny@ubbcluj.ro


Fontosabb publikációk

Do verbal meanings have a radial organization? Figurative meanings of Hungarian verbs eszik 'eat' and táplál 'feed'. Hungarian Studies Yearbook 2 (2021), 122-146.
Sound symbolism and meaning patterns. The case of Hungarian verbs. Roczniki Humanistyczne 66(11), (2018) 47‒57.

A magyar állapotigék szemantikai sajátosságai. In: Fazekas Boglárka ‒ Kaposi Diána ‒ P. Kocsis Réka (szerk.): Csomópontok ‒ Újabb kérdések a Félúton műhelyéből. Kalota Művészeti Alapítvány, Budapest, 2018

Mozaikok a magyar igék jelentésének jellegzetességeiről. In: Veress Károly (ed.): Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd IV. Egyetemi Műhely - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2016, 93-102.

Alakzat, hangulat és sajátos hangalak a magyar igékben. In: Klippel Rita - Sulyok Hedvig - Tóth Eszter (eds.): Nyelvek, kódok, hallgatók. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2015, 24-27.

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.