Tanárok /

Dr. Gregus Zoltán

egyetemi adjunktus  BBTE, Magyar Filozófiai Intézet


Filozófia szakot végzett 1997-ben, doktori disszertációjában a képi észlelés és értelemképződés lehetőségeivel foglalkozott a filmművészetben.


Főbb kutatási területei: művészetfilozófia, képelmélet és filmesztétika.


Szakterületek, szakdolgozati témák
· esztétika és művészetfilozófia
· vizuális kultúra
· filmesztétika
· képelmélet


Elérhetőség: zoltan.gregus@ubbcluj.ro


Válogatott publikációs lista


Gregus Zoltán: Észlelés és értelemképződés a filmművészetben. Pro Philosophia - Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2016. 216. ISBN: 978-606-8074-14-6

Gregus Zoltán: Közelítésben. Művészetfilozófiai esszék. Korunk - Komp-Press, Kolozsvár, 2002. 270. ISBN: 973-9373-35-6

Helyi színekre komponált formanyelv. Cristi Puiu és Corneliu Porumboiu filmjeinek sajátosságai. In: Értelemmintázatok a globalitás és lokalitás találkozásában. Pro Philosophia - Egyetemi Műhely Kiadó, 2021, 146-172. ISBN: 978-606-8074-30-6

A művészet mint a társadalmi rés gyakorlata. Egy relációesztétika lehetőségei és határai. In: A világ összegyűjtésének médiumai. Pro Philosophia - Egyetemi Műhely Kiadó, 2020, 113-128. ISBN: 978-606-8074-26-9

A néző megszólítottsága a traumatikus események filmes bemutatásában. In: Trauma, neheztelés, harag. Egyéni és szociális tehertételek. Pro Philosophia - Egyetemi Műhely Kiadó, 2019. 249-266. ISBN: 978-606-8886-44-2

Maszk és arc. Az észlelés kérdése a Hamletben. In: A bölcsesség koszorúja. Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára. Prp Philosophia, Kolozsvár, 2014. 41-50. ISBN 978-606-8074-11-5

Mi történik a végeken, de a rendszer gyomrában? Korunk, 2011/9. 65-70.

Értelemtöbblet a művészet tapasztalatában. In. Veress Károly (ed.): A hozzátartozás struktúrái. Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság-Kolozsvár, 2010. 71-93. ISBN 978-606-8145-08-2

A szerelmi beszéd megszólítottja. In. Veress Károly (ed.): A távolság antinómiái. Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság-Kolozsvár, 2009. 133-146. ISBN 978-973¬88620-7-1

Images of Strangeness in András Jeles's Films. In: Acta Universitatis Sapientiae. Film and Media Studies. Volume 1. 2009. Scientia Publishing House. 117-135. ISBN 2065-5924

Lokális térkoncepció és elemi képszerűség a "fekete széria" filmjeiben. In: Film. Kép. Nyelv. (Szerk. Pethő Ágnes) Scientia, Kolozsvár, 2007. 199-228. ISBN: 978¬973-7953-67-4

A megnyíló idő. Enyedi Ildikó Bűvös vadász című filmje a husserli filozófia tükrében. In: Köztes Képek. A filmelbeszélés színterei (Szerk. Pethő Ágnes). Scientia, Kolozsvár, 2003. 125-159. ISBN 973-85985-8-3

Képi reprezentációk és használatuk logikája. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia, XLVIII. 1-2. 2003. 209-217.

Prezentul reprezentării. Iconoclasmul medieval si cel malevician. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia, XLIII, 1-2, 1998, 155-169.

Az áttételek játéka avagy a tisztánlátás melankóliája. Kellék. Kolozsvár- Szeged, 2001, 18-19-20. 339-348. ISSN: 1453-7400

A reklám-kép-retorikája. Kellék, Kolozsvár-Szeged, 1998, 11-12. 179-
188. ISSN: 1453-7400.

A divat margójára íródó festészet? Kellék. Kolozsvár-Szeged, 1998, 10. 65-76. ISSN: 1453-7400.

Kép és logosz. Kellék, Kolozsvár, 1997, 8-9. 49-54. ISSN: 1453-7400

A széprút aiszthézisze. Kellék, Kolozsvár, 1995, 3. ISSN: 1453-7400

Művészi appercepció és transzcendentális fenomenológia. Kellék, Kolozsvár, 1995, 2. 60-66. ISSN: 1453-7400

 

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.