Tanárok /

Dr. Győrffy Gábor

egyetemi docens


A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen végeztem fizika és magyar-angol szakot. A 2009-ben megjelent doktori értekezésemben a kommunista diktatúra időszakának sajtóellenőrzését, a romániai magyar nyilvánosság korlátozását kutattam.
Főbb kutatási területei: az erdélyi sajtó története, általános médiatörténet, a sajtó rendszerváltása az 1990-es években

Szakterületek, szakdolgozati témák
• médiatörténet
• sajtódiskurzus elemzés
• sajtóműfajok az online sajtóban

Elérhetőség: gyorffy@fspac.ro

Válogatott publikációs lista

Cenzúra és propaganda a kommunista Romániában. A romániai magyar nyilvánosság korlátozása a kommunista diktatúra időszakában. Komp-Press, Kolozsvár, 2009.

A média története. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2019.

Az erdélyi magyar kultúra a cenzúra árnyékéban. Magyar Média, Budapest, 2001/1. 6-15.

Communist censorship in the 20 th century. Transylvanian Press and Book Publishing in the Shadow of Censorship. Philobiblon, Lucian Blaga Central University Library Bulletin, Cluj University Press, vol. VIII-IX, 2003-2004. 247-275.

Aspecte ale presei maghiare din România între anii 1956-1957. Jurnalism şi Comunicare, Bucureşti, 2005/2. 78-81.

Két erdélyi szamizdat kiadványról. Korunk, 2006/10. 140-142.

A független erdélyi magyar sajtórendszer felszámolása a második világháború után. ME.DOK, 2006/1. 23-29.

Női társadalmi szerepek a kommunista propagandában. Korunk, 2007/3. 27-31.

Irodalomirányítás a második világháború utáni Romániában (1944-1949). Székelyföld, 2007/3. 63-86.

A romániai kommunista integrációs sajtópropaganda alaptételei (1945-1956). ME.DOK, 2007/1. 43-49.

A Korunk a cenzúrahivatal jelentéseiben. Korunk, 2007/9. 28-33.

Sajtócenzúra a kommunista Romániában. Regio, Budapest, 2007/3. 95-117.
Irodalomirányítás Romániában a magyarországi forradalom előtt és után (1953-1959). Székelyföld, 2007/12. 47-68.

Cenzura presei clujene de limbă maghiară în perioada stalinistă (1944-1953). Jurnalism şi Comunicare, Bucureşti, 2007/4. 65-70.

A romániai magyar könyvkiadás a kommunista cenzúra és propaganda korában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2008/1. 3-23.

A sztálini időszak kommunista sajtópropagandája Romániában. Magyar Kisebbség, 2008/1-2. 168-185.

Ellenpontok/Contrapuncte - prima publicaţie samizdat din România comunistă. Revista Română de Istoria Presei, 2009/1. 15-17.

Rituális elemek a romániai államszocialista sajtópropagandában. Médiakutató, 2009/2. 29-39.

Regime Change of Public Space in Hungarian-language Romanian Press of 1990. Philobiblon, Lucian Blaga Central University Library Bulletin, Cluj University Press, vol. XIV, 2009. 334-341.

A háromnyelvű brassói sajtónyilvánosság megszületés az 1830-as években. Magyar Könyvszemle, 2010/4. 453-474.

Posbilitățile interdisciplinare ale cercetării istoriei mass-media. Revista Română de Istoria Presei, 2011/1. 80-87.

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai. ME.DOK, 2011/2. 39-49.

A romániai sajtónyilvánosság rendszerváltása. ME.DOK, 2011/4. 5-15.

Aspecte ale presei maghiare din perioada interbelică. Revista Română de Istoria Presei, 2011/2. 36-43.

Presa literară maghiară din România. Impunerea metodei realismului socialist în perioada 1946-1949. Revista Română de Istoria Presei, 2012/1. 41-48.

Censorship of the Hungarian-language Press in Communist Romania (1944-1953). Studia Ephemerides, 2012/2.

A Korunk a cenzúrahivatal jelentéseiben. In: Kántor Lajos (szerk.): Titkosan-nyíltan. Komp-Press, 2014.

The Anatomy of Conviction. The State Socialist Press Propaganda in Communist Romania (1944-1953). In: Attila Gábor Hunyadi (ed.): State and Minority in Transylvania, 1918-1989. Studies on the History of Hungarian Community. Columbia University Press, New York, 2012. 447-476.

Elita literară maghiară din România în contextual revoluției de la 1956. In: Răduț Bîlbîie-Florin Șperlea-Mihaela Teodor (coord.): Jurnalismul - o preocupare a elitei. Studii și cercetări de istorie a presei. Tritonic, București, 2013. 200-209.

Az erdélyi sajtó a reformkor kezdetén. Hírlapkiadási kezdeményezések. In: Győrffy Gábor-Péter Árpád (szerk.): Közösségteremtő (régi és új) erdélyi média. Mega, Kolozsvár, 2014.

A magyar nyelvű sajtó és sajtószabadság története Romániában 1918-1989. In: Apró István-Paál Vince (szerk.): A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig. Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből. Médiatudományi Intézet, 2014. 97-165.

Könyvcenzúra Erdélyben a 18. század második felében = Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig. Szerk. EGYED Emese. Bolyai Társaság - Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2014.

Interdiscipinary Methods in Media History Research. In: Iulian Boldea (coord.): Communication, Context, Interdisciplinarity. Petru Maior University Press, 2014. 43-50.

Rendszerváltó találkozók, értelmiségi találkozók. In: Nagy Jövő mögöttünk. Elhallgatva és elfelejtve. Bíbor Kiadó, 2015.

 

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.