Tanárok /

Dr. Keszeg Anna

egyetemi adjunktus BBTE, Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet


1981. augusztus 26-án született, Tordán. Egyetemi adjunktus a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Karának, Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézetében.

Egyetemi docens  Budapesten a Moholy-nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetében.

Óraadó oktató a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti Karán.

Korábbi munkahelyek
2014 szeptember - 2020 február - egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem,
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Debrecen

2012 szeptember - 2017 szeptember - egyetemi adjunktus, Babeș-Bolyai
Tudományegyetem, Kolozsvár

2011 szeptember - 2012 szeptember - egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény
Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoport, Nagyvárad

2010-2011 - óraadó, Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Tanszéki Csoport, Nagyvárad

2008-2012 - óraadó, BBTE, Kolozsvár, Kommunikáció és Közkapcsolatok Szak,
Kommunikációs Szak, Tanárképző Szak

2008-2012 - a Korunk folyóirat szerkesztője

2008 február - december - a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet kutatója


Tanulmányok, végzettség

2019 - habilitáció, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, irodalom- és
kultúratudományok, az értekezés címe: A divat újmédia rendszere

2009 december - PhD-fokozat, ELTE, Budapest, Irodalomtudományi Doktoriskola,
Magyar és európai felvilágosodás program

2006 február - magyar nyelv és irodalom, francia nyelv és irodalom államvizsga,
BBTE, Kolozsvár

2005 június - Diplôme d'Etudes Approfondies d'Histoire et Civilisations, EHESS
(Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales), Párizs (történelem mesterképző)

2005 február - filozófia államvizsga, BBTE, Kolozsvár

2004 júniusa - maîtrise diploma - Université Paris IV-Sorbonne, Párizs (modern
irodalom államvizsga)

2003/2004, 2004/2005 - pensionnaire étranger Ecole normale supérieur, Párizs

2000-2005/2006 - BBTE magyar-francia, filozófia szak, Kolozsvár

2000 - Érettségi, Kolozsvár

1996-2000 - Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

Tudományos díjak

2012 - Erdélyi Múzeum-Egyesület - Debüt-díj, Vendégtanár

2021 október - vendégtanár - Pécsi Tudományegyetem

2019 szeptember - vendégtanár - Pearl Academy, Delhi, India

2019 szeptember - vendégtanár - Adamas University, Kolkata, India

2016 március - vendégtanár - INALCO, Párizs

2014 május - vendégtanár - ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

2013 június - vendégtanár - PTE BTK, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

2012 október - vendégtanár - DE BTK, Média- és Kommunikációtudományi Tanszék

2011/2012-es tanév, I. félév - ELTE BTK, Mérei Ferenc Szakkollégium

Tudományos tagság

2017 június - az Association Internationale Zola and Naturalism tagja

2012 október - a Pécsi Tudományegyetem Média- és Kommunikációtudományi
doktori iskolája tudományos tanácsának tagja

2010 január - a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média és Kommunikáció Szakbizottságának tagja

2010 november - az MTA köztestületi tagja

2009 június - az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság tagja

2005 szeptember - a Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l'Histoire du
Littéraire tagja

2004 október - az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja

2001-2003 - a kolozsvári Láthatatlan Kollégium tagja

Kutatócsoportokban való részvétel

2018 április - 2021 július - DETECt, Detecting Transcultural Identity in European
Popular Crime Narratives, European Commission, Horizon 2020 Research
and Innovation Framework Programme, résztvevő

2017 szeptember - 2020 április - EFOP-2.2.0-16-2016-00002. Gyermek és
ifjúságpszichiátria addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, résztvevő, kommunikációs
szakember

2017 - 2018 - « DESCRIPTION/NARRATION/IMAGE » VISION(S) DE PARIS
DANS LE ROMAN POPULAIRE FRANÇAIS au XIXe SIECLE. Maison
Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société - Lille, résztvevő

2016 - 2017 - Romanesque de la ville: la représentation de la ville dans le roman
populaire - Programme Balaton, Bilaterális Kapcsolatokért Felelős Főosztály
(Emberi Erőforrások Minisztériuma), résztvevő (az Université de Picardie
Jules Verne kutatóival közös pályázat), résztvevő

2014. január 1 - 2015. március 31 - Visualising European Crime Fiction: New
Digital Tools and Approaches to the Study of Transnational Popular Culture -
Arts & Humanities Research Council, United Kingdom, résztvevő (az Université de Limoges és a Queen's University kutatóival közös pályázat),
résztvevő

2012, 2013, 2015 - erdélyi médiamonitorizációs kutatás, BBTE Kommunikáció,
Közkapcsolatok és Reklám Intézet, Communitas Alapítvány, résztvevő
2012 január - április - a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet
Új írástudás/Literacy 2.0 tananyagfejlesztő programjának tagja, a kutatást
finanszírozta: Open Society Archive, résztvevő

2010 szeptember - 2012 március - a BBTE POSDRU/89/1.5/S/60189 sorszámú
Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe
cunoaştere elnevezésű keretprogramjában a METAMORFOZE SOCIODEMOGRAFICE SI PROIECTII IDENTITARE IN TRANSILVANIA
SECOLELOR XIX-XXI elnevezű alprogram Local Identities and Historical
Topoi in Political Rhetoric of Minorities - Transylvania progamjának kutatója -
alprogramfelelős, résztvevő

2007 október - 2013 december - a Batsányi János kritikai kiadás munkálatainak
résztvevője, Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport, résztvevő

2005 október - 2006 február - a Kazinczy Ferenc kritikai kiadás munkálatainak
résztvevője, Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport, résztvevő
2005 február - július - „Történelem és érték" kutatócsoport résztvevője, Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kutatási Programok Intézete, résztvevő

2004 szeptember - március - „A 17. századi történetmondás rétegei"
kutatócsoport résztvevője, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Kutatási Programok Intézete, résztvevő

Szakmai tapasztalat

2021 május, augusztus, december - a Hungarian Fashion and Design Agency
programjaiban való szakértői részvétel (HFDA Academy Fashion Flash podcast - A
21. század és a divat kapcsolata, Divat és Dizájn Fesztivál, Szubkultúrák a divatban
kerekasztal, Budapest Fashion&Tech Summit, V4Roundtable Discussion)

2020 január - tréner - Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely
2014 április - tréner - Stílustanácsadás - Kolozsvári Magyar Diákszövetség,
Karrieriroda

2013 december - tréner - Stílustanácsadás - Kolozsvári Magyar Diákszövetség,
Karrieriroda

2013 december - tréner - Protokoll - Gazdasági Tanácsadó Klub, Kolozsvár

2013 június - tréner - Stíluskommunikáció, Protokoll - Romániai Magyar
Doktoranduszok Szövetsége

2012 május - tréner - Vizuális írástudás, Online viselkedési normák - BBTE,
Kommunikáció, Közkapcsolatok és Média Intézet

2012 február - 2012 május - az Alumni Grant Program (AGP) of the Open Society
Foundations Scholarship Programs for the year 2012 keretében Új Írástudás
tanártovábbképző program kidolgozásában való részvétel, programvezető: Dr.
Vincze Hanna Orsolya, egyetemi adjunktus, BBTE, Kolozsvár

Ösztöndíjak
2021 április - november - MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium alapítvány csoportos pályázata, kutatásvezető, szülőföldi pályázat

2018 április - ERASMUS vendégtanár - Universitat de Lleida, Lleida, Spanyolország
2016 március - ERASMUS vendégtanár - INALCO, Département Europe centrale et orientale, Párizs, Franciaország

2014 november - ERASMUS vendégtanár - MOME, Elméleti Intézet, Budapest

2014 május - vendégtanár - ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet,
Budapest

2013 június - ERASMUS vendégtanár - PTE BTK, Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszék, Pécs

2012 október - vendégtanár - DE BTK, Média- és Kommunikációtudományi
Tanszék, Debrecen

2012 szeptember - MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium alapítvány
ösztöndíjasa, Budapest, ELTE BTK

2012 július - december - MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium alapítvány
ösztöndíjasa, szülőföldi pályázat

2011 szeptember - MTA Domus Hungarica Scientiarum et Artium alapítvány
ösztöndíjasa, Budapest, ELTE BTK

2011 január - február - Agence Universitaire de la Francophonie posztdoktori
ösztöndíja, Párizs, EHESS

2010 szeptember - 2012 február - a BBTE POSDRU/89/1.5/S/60189 sorszámú
Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe
cunoaştere elnevezésű keretprogramjának ösztöndíjasa

2010 szeptember - 2011 május - MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért
Program posztdoktori ösztöndíja

2008 október - 2009 április - MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Program ösztöndíja a doktori dolgozat megírására

2005 szeptember - 2008 szeptember - A3-as típusú magyar állami doktori
ösztöndíj, ELTE, Budapest

2003 szeptember - 2005 június - École normale supérieure, Párizs, ENSAFösztöndíj

2003 március - Comenius Tudományegyetem, Pozsony, CEEPUS-ösztöndíj,
Tudományos konzulens: Miroslav Marcelli

2002 december - PPTE, Piliscsaba, Agora-ösztöndíj, tudományos konzulens: Dr.
Hargittay Emil

2002 november - december - ELTE, Budapest, CEEPUS-ösztöndíj, tudományos
konzulens: Dr. Bíró Ferenc, Dr. Mezei Márta

2002 február - május - JATE, Szeged, CEEPUS-ösztöndíj, tudományos konzulens:
Dr. Szilasi László

Rendezvényszervezés

Fashion Festival Debrecen - Debreceni Divatfesztivál, 2021. május, 2020. május 6,
2019. május 6-8., 2018. május 7-9., Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium, DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Debrecen, főszervező

Médiastaféta. A kommunikáció- és médiatudományi képzések találkozója, 2016.
október 7-8., Debreceni Egyetem, Debrecen

Le romanesque de la ville dans le roman populaire européen du 19e au 20e siècle -
Debreceni Egyetem - Université de Picardie Jules Verne, Debrecen, 2016.
november 17-18.

Mirbeau, Zola et le naturalisme, Debreceni Egyetem Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszék és Francia Tanszék - AIZEN, Debrecen, 2017.
június 8-10.

Romanesque et ville dans le roman populaire du XIXe au XXIe siècles : documents,
indices, stratégies, Université d'Amiens en collaboration avec l'Université de
Debrecen dans le cadre du programme Balaton, 12-14 octobre 2017.

Réseaux, diffusion, acculturation. La naissance de la culture de masse en Europe.
Az Université de Limoges, az Université de Belfast és a Debreceni Egyetem
konferenciája, 2014. december 11-13. Debrecen

2008. október 17-18. Orientation in the Occurrence, a BBTE Magyar
Irodalomtudományi Tanszékének nemzetközi konferenciája, Kolozsvár

2006. január 20. Emberek, életpályák, élettörténetek. Mire használható az
élettörténet? A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének
nemzetközi kollokviuma, Kolozsvár

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.