Tanárok /

Dr. Keszeg Vilmos

egyetemi tanár –BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet


A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének professzora, a Hungarológia Doktori Iskola igazgatója.

Kutatási témák

 

  • a beszélés antropológiája
  • a történetmondás antropológiája
  • az írás antropológiája
  • az autobiografikus beszédmód.

 

Kötetei

A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken. Kriterion, Bukarest. 1991; Kelt levelem. Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Debrecen. 1996;

Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Bon Ami, Sepsiszentgyörgy. 1997; Mezőségi hiedelmek. Mentor, Marosvásárhely. 1999;

Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. KOMP-PRESS, Kolozsvár. 2002;

Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek és kontextusok. I-II. Mentor, Marosvásárhely. 2004;

Egy Hir Adás a' Késő Maradékhoz. 17-20. századi erdélyi toronygombiratok. Mentor, Marosvásárhely. 2006;

Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. KJNT-BBTE, Kolozsvár. 2008; A történetmondás antropológiája. KJNT-BBTE, Kolozsvár. 2012;

Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. KJNT-BBTE, Kolozsvár. 2013; Aranyos-vidék. Honismereti könyv. Kriza János Néprajzi Társaság-Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 2014;

A beszélés antropológiája., KJNT-BBTE, Kolozsvár. 2018.

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.