Tanárok /

Dr. Ungvári-Zrínyi Imre

egyetemi docens BBTE, Magyar Filozófiai Intézet


Egyetemi docens a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Karán, a Magyar Filozófiai Intézetben.

Tudományterület:

 • Általános etika
 • Morálfilozófia
 • Akalmazott etikák (kommunikáció és közkapcsolatok, sajtó-média, gazdaságetika, bioetika)
 • Axiológia
 • Filozófiai antropológia
 • A magyar filozófia története


Tanulmányok:

PHD – Érték­kultúr­ és történetfilozófia

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar (400084 Kolozsvár,  Farkas/Kogălniceanu u. 1. sz )

▪ Doktori tézis:  Az axiológia helye a filozófia egészében Böhm Károlynál

▪ Felkészültségi terület: Etika; Újkantianizmus; kultúr- érték és történetfilozófia

 

BA – Filozófia és történelem

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar (400084 Kolozsvár,  Farkas/Kogălniceanu u. 1. sz )

 

Publikációk listája

DOKTORI DOLGOZAT:

 • Ungvári-Zrínyi Imre, Öntételezés és értéktudat. Böhm Károly filozófiája, Pro-­Philosophia, Kolozsvár­-Szeged, 175. p., 2002, ISBN 973-99185

KÖNYVEK:

Országos tudományos kutatási tanács (CNCS/UEFISCDI) B kategóriában akkreditált kiadóknál megjelen könyvek:

 1. Ungvári Zrínyi Imre:  Életünk formaelvei. Erkölcs a gondolkodásban és a mindennapokban Bolyai Társaság - Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2014., 190 p., ISBN: 978-606-8145-63-1
 2. Gagyi József – Pletl Rita – Ungvári Zrínyi Ildikó – Ungvári Zrínyi Imre – Varga Attila: A társadalmi változások kommunikációs univerzuma, Mentor, Marosvásárhely, 2009., ISBN 978-973-599-353-5
 3. Ungvári-Zrínyi Imre: Dialógus. Interpretáció. Interakció. Közelítések a kultúra kommunikatív értelezéséhez, Mentor, Marosvásárhely, 152. p., 2005, ISBN 973-599-171-3
 4. Ungvári-Zrínyi Imre: Változó értelemben. Közelítések a filozófiához, Komp-Press, Kolozsvár, 175. p., 1998, ISBN  973-97661--

Más elismert hazai kiadónál megjelent köyvek:

 • Kiadás:
 1. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek kapcsolathálók lokalitás, Pro Philosophia: Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2020, 334. p., ISBN 978-606-8886-60-2
 2. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Trauma, neheztelés, harag: egyéni és szociális tehertételek. Pro Philosophia : Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2019. 347. p., ISBN 978-606-8074-24-5
 3. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szellem korrumpálása. Pro Philosophia: Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018., 280. p., ISBN 978-606-8074-21-0
 4. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete. Pro Philosophia: Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017., 290. p., ISBN 978-606-8074-16-0
 5. Rigán Lóránd-Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Az értelem anyanyelvén: magyar filozófusok a 20. és 21. Században. Komp-Press, Kolozsvár, 2016., 408 p., ISBN 978-606-773-015-9
 6. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Identitás, konfliktus és politikai közösség. Pro Philosophia Kiadó-Egyetemi Műhely Kiadó, 2016, 326 p., ISBN 978-606-8074-13-9 ISBN 978-606-8886-03-9
 7. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák. A 3. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2013. június 8., EGYETEMI MŰHELY KIADÓ- Bolyai Társaság – Kolozsvár 2015., 228. o., ISBN 978-606-8145-79-2
 8. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Megértés, értelmezés, kultúra. Válogatott tanulmányok Veress Károly köszöntésére. Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2014, 334. o., ISBN 978-973-595-774-2
 9. Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Életterünk, a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái. A 2. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2012. május 19. EGYETEMI MŰHELY KIADÓ- Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2013., 249. o., ISBN 978-606-8145-43-3
 10. Ungvári Zrínyi Imre-Veress Károly (szerk): Válság-tapasztalatok és etikai távlatok, Kolozsvár, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană- Kolozsvári Egyetemi Nyomda Kiadó,  2011, ISBN 978-973-595-334-8
 11. Ion Copoeru, Mihaela Frunză, Imre Ungvári-Zrínyi (Eds.), Meddling with other people's work. Cross-disciplinary approaches on moral conflicts and (mis)communication in organizations. Proceedings of the 2nd international conference on ETHICS AND PROFESSIONAL CULTURE. Cluj-Napoca, 15-16 April, 2011, Casa Cărţii de Stiinţă, Cluj-Napoca & Arghos-diffusion, Paris, 2011, 978-2-8200-0183-43&978-973-133-991-7
 12. Ungvári Zrínyi Imre (coord.): Pluralitás és kommunikáció, Pro Philosophia, Kolozsvár , 206. o., 2004, ISBN 973-86029-7-
 • Szerkesztés:
 1. Veress Károly: Bevezetés a hermeneutikába. Egytemi Műhely Kiadó-Bolyai Társaság. Kolozsvár, 2007. 307 o., ISBN 978-973-87783-7-5
 2. Veress Károly: A megértés csodájáról. Hermeneutikai vizsgálódások. II. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006. 300 o., ISBN (10)973-599-226-4; ISBN (13) 978-973-599-226-2
 3. Veress Károly: Az értelem értelméről. Hermeneutikai vizsgálódások, Marosvásárhely, Mentor, 2003.  228. o., ISBN 973-599-081-4
 4. Salat Levente: Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig. Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai, Marosvásárhely, Mentor, 2001. 346. o., ISBN 973-599-002-4
 5. Béres András: Categoriile înstrăinării la Hegel [Az elidegenedés kategóriái Hegelnél], Marosvásárhely, Mentor, 1999. 143. o., ISBN 973-8002-19-2
 6. Böhm Károly:  Mi a filozófia. Kolozsvár, Diotima Baráti Társaság, 1996. pp. 92.

 

TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEK

Tanköyvek és egyetemi jegyzetek:

 1. Ungvári Zrínyi Imre: Morálfilozófia, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, 2008, 178 o., ISBN 978-973-88869-1-9
 2. Ungvári Zrínyi Imre: Alkalmazott etikai alapfogalmak. Bioetika. Gazdaságetika. Közszolgálati etika. Médiaetika. Kolozsvár,  Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, 2007, 216 o., ISBN 978-973-87783-6-8
 3. Ungvári-Zrínyi Imre: Bevezetés az etikába, Editura Didactică şi Pedagogică [Tankönyvkiadó], Bukarest, 250. o, 2006, ISBN (10) 973-30-1621-7, ISBN (13) 978-973-30-1621-2

Szöveggyűjtemények:

 1. Ungvári-Zrínyi Imre (szerk.): Értékelméleti szöveggyűjtemény, „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem, 1999. Kolozsvár, 197. o.
FEJEZETEK (TANULMÁNYOK) TANULMÁNYKÖTETEKBEN

Országos felsőoktatási kutatási tanács által elismert kiadóknál kiadott tanulmánykötetekben megjelent fejezetek (tanulmányok) -CNCS, CAT. B

 1. Ungvári Zrínyi Imre: Világértelmezések – hegemón és empatikus attitűdök, In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Értelemmintázatok a globalitás és lokalitás találkozásában, Pro Philosophia: Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2021, 242-272, ISBN 978-606-8074-30-6
 2. Ungvári Zrínyi Imre: Világviszonylatok – tárgyiasításon innen és túl. Összegyűjtés és együttlét, In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A „világ összegyűjtésének” médiumai. Terek kapcsolathálók lokalitás, Pro Philosophia: Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2020, 269 –291, ISBN 978-606-8886-60-2
 3. Ungvári Zrínyi Imre: A megbocsátás értelme.  In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Trauma, neheztelés, harag: egyéni és szociális tehertételek. Pro Philosophia: Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2019, 287–316, ISBN 978-606-8074-24-5
 4. Ungvári Zrínyi Imre: A tudós és a tudomány „felelőssége”, Ungvári Zrínyi Imre (ed.): A szellem korrumpálása. Pro Philosophia: Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2018., 225-247. p., ISBN 978-606-8074-21-0
 5. Ungvári-Zrínyi Imre: A transzcendencia értelemdimenziói a véges egzisztencia számára. In: Berszán István (szerk.): A reformáció aktualitásai. Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2018, pp. 25-44., ISBN: 978-606-8886-28-2
 6. Ungvári Zrínyi Imre : A szimulákrumok –virtualitás és aktualitás, In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete. Pro Philosophia- Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2017., pp. 7-22, ISBN 978-606-8074-16-0
 7. Ungvári-Zrínyi Imre: A kultúraköziség vizsgálatának perspektívái és tematizálásának alapintenciói. In: Veress Karoly (szerk.) Az interkulturalitás - interdiszciplináris megközelítésben. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság - Kolozsvár, 2008., 51-73. o., ISBN 978-973-88620-6-7
 8. Ungvári-Zrínyi Imre: Dialógus, interpretáció, interakció. A hermeneutikai dialógusmodell filozófiatörténeti és etikai alkalmazása. In: Tonk Márton–Veress Károly (szerk.) Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások., Scientia, Kolozsvár, 2002., 109–141. o.,  ISBN 973-85422-0-0

Más tekintélyes kiadóknál megjelent fejezetek (tanulmányok):

 1. Ungvári Zrínyi Imre: A filozófus felelősségének jelentésváltozásai. In: Rigán Lóránd-Ungvári Zrínyi Imre (ed.): Az értelem anyanyelvén: magyar filozófusok a 20. és 21. században [În limba maternă a intelectului: filozofi maghiari în secolele 20. și 21.]. Ed. Komp-Press, Cluj-Napoca, 2016., pp. 55-91, ISBN 978-606-773-015-9
 2. Imre Ungvári-Zrínyi: Károly Böhm – System Building and Value Theory, In: Violetta L. Waibel (ed.): Detours. Approaches to Immanuel Kant in Vienna, in Austria, and in Eastern Europe. Vienna University Press, Vienna, 2015., pp. 202-206., ISBN 978-3-8471-0481-0
 3. Ungvári-Zrínyi Imre, Böhm Károly In: Jánosházy György (szerk.): Erdélyi pantheon. Művelődéstörténeti vázlatok II., Mentor, Marosvásárhely, 1999, ISBN 973-8002-05-2, 216-223. o.

NEMZETKÖZI  ADATBÁZISOKBAN NYILVÁNTARTOTT FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT TANULMÁNYOK

ISI (Arts & Humanities Citation Index) Adatbázisban nyilvánartott folyóiratban megjelent tanulmányok:

 1. Imre Ungvári-Zrínyi: Spirituality as motivation and perspective for a socially responsible entrepreneurship. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development,  Volume 10, Issue 1. 2014, ISSN: 1746-0573, 4–15.
 2. Ungvári-Zrínyi Imre: Ethical business institutions. How are they possible?, Journal for the Study of Religions & Ideologies, No.13 /Spring, 2006, ISSN 1583-0039, http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/no_13/imre_ungvari_zrinyi_articol.htm,  pp. 14–22.

ERIH (categ. NAT.) adatbázisban nyilvántartott folyóiratokban megjelent tanulmányok:

 1. Imre Ungvári-Zrínyi: Moral Standards in Business Environment or How is Corporate Ethics Possible? Acta Universitatis Sapientiae, Social Analyses, Vol. 3, No. 1, 2013,  ISSN 2069-7449, 109−127.
 2. Imre Ungvári-Zrínyi: Crisis factors and perspectives of responsibility. (Translated by Zsuzsa Varga), Délkelet Európa – South-East Europe International Relations Quarterly, Vol. 3. No.3. (Fall 2012) 10 p., ISSN 2062-1973
 3. Ungvári-Zrínyi Imre: Dialogic Ethics for Business, Society and Economy, Volume 25, November 2, 2003, HU ISSN 1588-9726 , pp. 235–248.
 4. Ungvári-Zrínyi Imre: Dialogical Ethics for Business , Business Ethics Papers No. 4, Business Ethics Center (Budapest University of Economic Sciences), June 2002, ISSN 1585 1532, ISBN 963 503 287 0,  pp. 5–20.
 5. Ungvári-Zrínyi Imre: A vita etikájáról. Kellék, 2001/ 18-­19-­20., ISSN 1453-7400, pp. 229.–248.
 6. Ungvári-Zrínyi Imre: Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. százaban. Descartes eszméi Apáczai Csere János műveiben. Kellék,  1997/8-9., ISSN 1453-7400, 157–176.
 7. Ungvári-Zrínyi Imre, Az emberi meghaladásának programja. Nietzsche személyiségfilozófiájának ellenértékrendje és hatása a jelenkori filozófiára. Kellék, 1995/3., ISSN 1453-7400, pp. 32–37.

Nemzetközileg elismert tudományos kiadóknál megjelent tanulmánykötetekben közölt tanulmányok:

 1. Imre Ungvári Zrínyi: From “Free-Floating Responsibility” to Self-Responsibility CSR as Theoretical and Practical Context for Ethics. In:  Maria Cecilia Coutinho de Arruda- Boleslaw Rok (eds.): Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World. Volume 5 of the series The International Society of Business, Economics, and Ethics Book Series, Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2016.,.ISBN 978-3-319-23080-1, 59-81. o
 2. Imre Ungvari Zrinyi: Dialogic Ethics for Business, In: Laszlo Zsolnai, Zsolt Boda and Laszlo Fekete (eds.): Ethical Prospects, 1. Economy, Society, and Environment, Springer, 2009, ISBN 978-1-4020-9820-8, 19-40. o.

ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI SZAKFOLYÓIRATOKBAN KÖZÖLT CIKKEK/TANULMÁNYOK

Más nemzetközi szakfolyóiratokban közölt cikkek/tanulmányok:

 1. Ungvári-Zrínyi, Imre: Esetlegesség, közösség, individualitás. Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 42. köt., 2019). = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Philosophica = Tanulmányok a filozófiatudományok köréből. ISSN 2676-8631, pp. 21-43.
 2. Ungvári-Zrínyi Imre: Kolozsvári Filozófiai Iskola. Egy ígéretes indulás állomásai. Mikes International, Magyar szellemi fórum, VI. évfolyam, 2. szám, 2006. április - június, [Hungarian Periodical for Art, Literature and Science, Volu me VI., Issue 2./ April – June, 2006., Den Haag, Holland], ISSN 1570-0070, 22–33. o.
 3. Ungvári-Zrínyi Imre: Böhm szellemfilozófiájának helye Az ember és világának felépítésében. In: Mikes International. Magyar szellemi forum, IV. Évfolyam, 4. szám, 2004. október–december, [Hungarian Periodical for Art, Literature and Science, Volume IV., Issue 4./ October – December, 2004., Den Haag, Holland], ISSN 1570-0070, 28–32. o.
 4. Ungvári-Zrínyi Imre: Válasz a magyar filozófiai hagyományra vonatkozó körkérdésre. Magyar Tudomány, 2000/8., HU ISSN 1570-9726, 1018– 1021. o.

Országos felsőoktatási kutatási tanács által elismert (CNCS, CAT. B) szakfolyóiratokban közölt cikkek/tanulmányok:

 1. Ungvári-Zrínyi Imre: Filozófiai perspektívák és interpretációk. Az alkotó filozófiai ismeret három formája. Erdéyi Múzeum, Vol. LXXIV,  2012/ 1., ISSN 1453-0961, cod CNCSIS (B), 175-192. o.
 2. Ungvári-Zrínyi Imre: Mit jelent az, hogy „nemzeti”, ha filozófiáról van szó? Eszmetörténeti vizsgálódások a magyar filozófia egy szerepfelfogásáról. Erdéyi Múzeum, Vol. LXXI,  2011/ 1., ISSN 1453-0961, cod CNCSIS (B), 251-253. o.
 3. Ungvári-Zrínyi Imre: Pluralizmus és identitás. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" Seria Philosophia, 1997/2., ISSN 1221-8138,  77–93. o.
 4. Ungvári-Zrínyi Imre: Böhm Károly filozófia­felfogása. Erdélyi Múzeum, 1996/1-2., 126–136. o.
 5. Ungvári-Zrínyi Imre: Adalékok Böhm Károly értékelméletéhez. Studia Universitatis "Babeş-Bolyai" Seria Philosophia, Anul XXXIX,1994/1,  ISSN 1221-8138, 99–110. o.

Más országos  szakfolyóiratokban közölt cikkek/tanulmányok:

 1. Ungvári Zrínyi Imre: A butaság mindenek felett, Többlet, X. évfolyam 2. (25.) szám, 2018. december, ISSN 2067–2268, pp. 32 -42.
 2. Ungvári Zrínyi Imre: Az általunk generált/teremtett idegen. Korunk, Nr. 9./ 2015, ISSN: 1222-8338, 68-71. o.
 3. Ungvári Zrínyi Imre: A félelem kultúrája és az ember önértelmezése. Korunk, Nr. 9./2011, 27-33. o., ISSN 1222-8338, cod CNCSIS (B)
 4. Ungvári Zrínyi Imre: Hogyan gondoskodjunk az emberi méltóságról. Korunk, Nr. 4./2008, 70-72. o. , ISSN 1222-8338, cod CNCSIS (B+)
 5. Ungvári Zrínyi Imre: Szakmai kompetencia és etika. Korunk, Nr. 5./2007, 5-10. o. , ISSN 1222-8338, cod CNCSIS (B+)
 6. Ungvári-Zrínyi Imre: Tudomány, Technológia és az élet valósága. Korunk,  2002/3., ISSN 1222–8338, cod CNCSIS (B+), 49. –51.
 7. Ungvári-Zrínyi Imre: Középeurópaiság. Szellemiség. Közérzet. Horizont. Lélekjelenlét, 2000/4., ISSN RO 1454 – 9905, 41– 44. o.
 8. Ungvári-Zrínyi Imre: Böhm Károly filozófiájának teológiai vonatkozásai. Korunk, 2000/12., ISSN 1222–8338, cod CNCSIS (B+),  47–55. o.
 9. Ungvári-Zrínyi Imre: Autonómia. Elmélet, lehetőség, valóság. Korunk,  2000/1., ISSN 1222–8338, cod CNCSIS (B+), 6–11. o.
 10. Ungvári-Zrínyi Imre: Morális stratégiaváltás. Korunk, 1996/12., ISSN 1222–8338, cod CNCSIS (B+), 31–41. o.

ELISMERT NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK TANULMÁNYKÖTETEIBEN PUBLIKÁLT TANULMÁNYOK

 1. Imre Ungvári Zrínyi: Authentic Human Relations and the Economy. In: Ora Setter -László Zsolnai (Eds.): Caring Management in the New Economy. Socially Responsible Behaviour Through Spirituality, Palgrave Macmillan, 2019,  pp. 23-46., ISBN 978-3-030-14198-1
 2. Imre Ungvári Zrínyi: A transzcendencia értelemdimenziói a véges egzisztencia számára [Dimensiunile sensului transcendenței pentru existența finită]. Berszán István (Ed.): A reformáció aktualitásai [Actualitățile Reformei],  Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2018, ISBN 978-606-8886-28-2, pp. 25–44.
 3. Imre Ungvári Zrínyi: Idegenség és transzcendencia Émmanuel Lévinasnál [Alteritate și transcendență la Émmanuel Lévinas], In: Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 16. Az idegen. [Note de subsol la Platon 16. Străinul],  Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány,  Státus, Szeged, 2018., pp. 184-197., ISBN: 9786155727016
 4. Imre Ungvári Zrínyi: From Free-Floating Responsibility to Self-Responsibility CSR as Theoretical and Practical Context for Ethics. In: Maria Cecilia Coutinho de Arruda-Boleslaw Rok (Eds.): Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World. Springer International Publishing, 2016., pp 59-81. ISBN 978-3-319-23081-8, ISSN1877-3176
 5. Ungvári-Zrínyi Imre: Az értelmezés együttes-világi elemei – tapasztalat, bizalom és próbatétel. In: Laczkó Sándor (szerk.):  Lábjegyzetek Platónhoz 13. A bizalomról. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus, Szeged, 2015., ISBN 978-963-88812-6-7, ISSN 1785-7082, 412-428. o.
 6. Ungvári-Zrínyi Imre: Látszatok a feltárás és elrejtés folyamatában. Az autenticitás antik és modern ideáljai. Platón, Arisztotelész, Kant és Husserl. In: Laczkó Sándor (szerk.):  Lábjegyzetek Platónhoz 12. A hazugság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus, Szeged, 2014., ISBN 978-963-88812-6-7, ISSN 1785-7082, 447-471. o.
 7. Imre Ungvári-Zrínyi: About Population – Goals and Perspectives. In: Alpar Losoncz (ed.) Proceedings International Scientific Conference. Population: Development/Crisis, University of Novi Sad, Faculty Of Technical Sciences, 2012. (ISBN 978-86-7892-467-5), 18-26. o.
 8. Imre Ungvári Zrínyi: From “Free-floating Responsibility” to Self-responsibility. CSR as Theoretical and Practical Context for Ethics? in: in: Rok, B. and Sokolowska, J. (eds.), Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress, July 11-14, 2012, Kozminski University, Warsaw, Poland (ISBN 978-8389437-50-1),
 9. Ungvári-Zrínyi Imre: Az önmagunkkal rendelkezés véghezvitele – avagy az akarat jóra fordítása. In: Laczkó Sándor (szerk.):  Lábjegyzetek Platónhoz 9. Az akarat. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius. Szeged, 2010., ISBN 978-06-4174-6, ISSN 1785-7082, 327–338. o.
 10. Ungvári-Zrínyi Imre: A függőség, a kockázat és a felelősség rendszerei. In: Karikó Sándor (szerk.): Kockázati társadalom és felelősség. Áron Kiadó, Budapest, 2010. ISBN: 9789639210752., 129-140. o.
 11. Ungvári-Zrínyi Imre: Eloldozódás: a helyes kötődés előfeltétele. Platón szabadságfelfogásának értelmezései. In: Laczkó Sándor-Gyenge Zoltán (szerk.) Lábjegyzetek Platónhoz 8. A szabadság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius. Szeged, 2010., ISBN 978-06-4174-6, ISSN 1785-7082, 126–138. o.
 12. Ungvári-Zrínyi Imre: Az igazságosság etikai, politikai és morális szempontból. In: Dékány András-Laczkó Sándor (szerk): Lábjegyzetek Platónhoz 7. Az igazságosság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány-Librarius. Szeged, 2008., ISBN 978-06-4174-6, ISSN 1785-7082,  63-71. o.
 13. Ungvári-Zrínyi Imre: A gyűlölet mint morális alaptendencia. In: Dékány András-Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 6. A gyűlölet. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius. Szeged, 2008., ISBN 978-06-4174-6, ISSN 1785-7082, 170–183. o.
 14. Ungvári-Zrínyi Imre: A lelkiismeret felmentése. In: Dékány András-Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 5. A lelkiismeret. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, Szeged, 2006, ISBN 963 212 659 9, ISSN 1785-7082, 348–358. o.
 15. Ungvári-Zrínyi Imre: Az autenticitás interperszonális formája. In: Dékány András-Laczkó Sándor (szerk.) Lábjegyzetek Platónhoz 4. A barátság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, Szeged, 2005, ISBN 963 212 659 9, ISSN 1785-7082, 217–241. o.
 16. Ungvári-Zrínyi Imre: Filozófusattitűdök a századfordulón. In: Mester Béla-Perecz László (szerk.): Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás. Áron Kiadó, Budapest., 2004, ISSN 1785-5594, ISBN 963 9210 31 5,  223–249. o.
 17. Ungvári-Zrínyi Imre: Bűn és önazonosság. In: Dékány András-Laczkó Sándor (szerk.) Lábjegyzetek Platónhoz 2-3. A bűn. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, Szeged, 2004, ISBN 963 212 659 9, ISSN 1785-7082, 347–361. o.
 18. Ungvári-Zrínyi Imre: Erkölcs és kommunikáció. In: Karikó Sándor (szerk.): Értékválság – értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből. Áron Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 963 9210 390, 281–293. o.
 19. Ungvári-Zrínyi Imre: Az erény folytonossága. In: Dékány András-Laczkó Sándor (szerk.) Lábjegyzetek Platónhoz 1. Az erény. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, Szeged, 2003, ISBN 963 212 659 9, 216–234. o.
 20. Ungvári-Zrínyi Imre: Moralines kulturos tendencijos postkomunistinese visuomenese. In: Nijole Vasiljeviene (ed.): Dalykine etika: pasaulines tendencijos ir postsocialistiniu saliu aktualijos [Business ethics: world tendencies and actualities in postsocialist countries], Vilnius Univetsity, Kaunas Faculty of Humanities, Center for Business Ethics, Kaunas, 2001, ISBN 9955-03094-1, 229-247. o.
 21. Ungvári-Zrínyi Imre: Erkölcsi kultúra a posztkommunista társadalmakban. In: Karikó Sándor (szerk.): Európaiság. Politikai és morális kultúra. Áron, Budapest, 2001, ISBN 963 9210 14 5, 141–151. o.
 22. Ungvári-Zrínyi Imre: Böhm Károly axiológiája. In: Tonk Márton-­Laczkó Sándor (szerk.): Böhm Károly és a „Kolozsvári Iskola. A kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia előadásai”. Pro Philosophia, Kolozsvár-­Szeged,  2000, ISBN 973-99185-4-9, 182.–196. o.
 23. Ungvári-Zrínyi Imre: A politikai pluralizmus és az értékválasztások sokfélesége. Karikó Sándor (szerk.): Útban az Európai unió felé. Progress Válalkozásfejlesztő Alapítvány, Szeged, 1998, ISBN 963 04 9335 7, 21.–32. o.

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK TANULMÁNYKÖTETEIBEN PUBLIKÁLT TANULMÁNYOK

 1. Ungvári Zrínyi Imre: A tudós és a tudomány felelőssége. In: Ungvári Zrínyi Imre (ed.): A szellem korrumpálása. Pro Philosophia Kiadó-Egyetemi Műhely Kiadó, 2018., pp. 225 –248., ISBN 978-606-8074-21-4
 2. Ungvári Zrínyi Imre: A közösségproblematika perspektívái. In: Ungvári Zrínyi Imre (ed.): Identitás, konfliktus és politikai közösség. Pro Philosophia Kiadó-Egyetemi Műhely Kiadó, 2016, pp. 7-14., ISBN 978-606-8074-13-9 ISBN 978-606-8886-03-9
 3. Ungvári-Zrínyi Imre: Partikularizmus és közszolgálat. In: Veress Károly (szerk.): Intézmény, lázadás, ethosz. Közelítések a bürokratikus hatalomhoz.4. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2014. június 7. Pro Philosophia - Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2015., ISBN: 978-606-8074-12-2 illetve 978-606-8145-86-, 193-214. o.
 4. Ungvári Zrínyi Imre: Tapasztalat, értelmezés és kommunikáció a husserli a fenomenológiában [Experiență, interpretare și comunicare în fenomenologia husserliană], In: Lázár Zsolt József–Veress Károly (szerk.): Paradigma(váltás) és kommunikáció [Schimbare de paradigmă și comunicare]. Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2014., pp. 139-154., ISBN: 978-606-8145-53-2 [Instituție,revoltă, etos. Abordări ale puterii birocratice] 4. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2care]. Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2014., pp. 139-154., ISBN: 978-606-8145-53-2
 1. Ungvári Zrínyi Imre: Az érzékek ismeretelméleti és antropológiai jelentősége [Însemnătatea gnoseologică și antropologică a sensurilor], In: Egyed Péter, Gál László (szerk.): Fogalom és kép 4. [Concept și imagine 4.], Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2014. , 49-60. o.
 2. Ungvári Zrínyi Imre: A népességről – célok és perspektívák. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák. A 3. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2013. június 8., EGYETEMI MŰHELY KIADÓ- Bolyai Társaság – Kolozsvár 2015., 228. o., ISBN 978-606-8145-79-2, 205-210. o.
 3. Ungvári Zrínyi Imre: Etikai kérdések internetes környezetben. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Életterünk, a kommunikációA társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái. A 2. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2012. május 19. EGYETEMI MŰHELY KIADÓ- Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2013., ISBN 978-606-8145-43-3, 45-63. o.
 4. Ungvári Zrínyi Imre: Válságtényezők és/vagy felelősség-perspektívák. Gondolkodás, jövőkép, életmód. In: Ungvári Zrínyi Imre-Veress Károly (szerk.): Válság-tapasztalatok és etikai távlatok. Kolozsvár, Ed. Presa Universitară Clujeană- Kolozsvári Egyetemi Nyomda Kiadó,  2011, ISBN 978-973-595-334-8, 85-98. o.
 5. Ungvári Zrínyi Imre: Valóságélmény és értelemtapasztalat a dokumentumfilmben. In: Egyed Péter- Gál László (szerk.): Kép és fogalom, Kolozsvár, Ed. Presa Universitară Clujeană- Kolozsvári Egyetemi Nyomda Kiadó, 2011, ISSN 2247-1081, 101-114. o.
 6. Ungvári Zrínyi Imre: A látvány, a képzetek és képanalógiák a gyakorlati gondolkodásban. In: Egyed Péter- Gál László (szerk.): Kép és fogalom. Kolozsvár, Edi. Presa Universitară Clujeană- Kolozsvári Egyetemi Nyomda Kiadó, 2010, ISBN 978-973-595-150-4, 99-106. o.
 7. Ungvári Zrínyi Imre: Az interkulturális előfeltevések mint lehetséges etikai interpretációk formái. In: Szigeti Attila (szerk.) Az interkulturalitás filozófiai problémái. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság - Kolozsvár, 2007. ISBN 978-973-87783-9-9, pp. 51–73. o.
 8. Ungvári Zrínyi Imre: A filozófia kulturális integrációjának módozatai. In: Veress Karoly (szerk.): Tanítható-e ma a filozófia? A filozófia oktatásának lehetőségei az egyetemi szerkezetváltás összefüggéseiben". Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2007, ISBN 978-973-87783-4-4, 139-153. o.
 9. Ungvári Zrínyi Imre: Nemzet, állam, közösség. In: Demeter Márton Attila: Egyén, állam, közösség. Kolozsvár, Pro Philosophia, 2007, ISBN 978-973-87781-4-6, 152-167. o.
 10. Ungvári Zrínyi Imre: Az azonosság és a másság reprezentációi az identitásnarratívákban. In: Gagyi József (szerk.): Emlékezet és kommunikáció. A narratívák szerepe az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. Kolozsvár, Scientia, 2007, ISBN 978-973-7953-73-5, 67-85. o.
 11. Ungvári Zrínyi Imre: Intézmények. Társadalmi alakzatok kommunikációs sajátosságai. In: Gagyi József (szerk.): Hagyományos és modern kommunikáció. Marosvásárhely, Mentor, 2007, ISBN 978-973-599-244-6, 42 -57. o.
 12. Ungvári-Zrínyi Imre: Az interkulturális kommunikáció etikájáról. In: Veress Károly - Gál László (szerk.): A határok átjárhatóságáról. Presa Universitara Clujeana- Kolozsvári Egyetemi Nyomda Kiadó, 2006. ISBN (10) 973-610-450-8, ISBN (13) 978-973-610-450-3, 143-166. o.
 13. Ungvári-Zrínyi Imre: A jogi fikciók erkölcsi jelentősége. In: Gál László (szerk.): Arról, ami állítható... Presa Universitară Clujeană- Kolozsvári Egyetemi Nyomda Kiadó, Kolozsvár, 2004, ISBN 973-610-312-9, 141-152. o.
 14. Ungvári-Zrínyi Imre: Értékkommunikáció. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Pluralitás és kommunikáció. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2004, ISBN 973-86029-7-1, 159-176. o.
 15. Ungvári-Zrínyi Imre: Alkalmazott etika vagy ágazati erkölcstanok. In Veress Károly (szerk.): A filozófia alkalmazása - alkalmazott filozófia. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002, ISBN 973-86029-2-0, 44-56. o.

MÁS PUBLIKÁCIÓK

Fordítás:

Alan H. Goldman: Művészettörténeti érték. In: Ungvári-Zrínyi Imre (szerk.): Értékelméleti szöveggyűjtemény. „Babeş-Bolyai” Tudományegyetem, Kolozsvár, 1999., 178-195. o.

Recenziók:

 1. Ungvári Zrínyi Imre: A pluralitás ellenstratégiája: elzárkózás, alávetettség és konfliktus, Erdéli Múzeum, 2015/4., ISSN 1453-0961, cod CNCSIS (B), 192-196. o.
 2. Ungvári-Zrínyi Imre: A filozófiai gondolkodás „társasági” művelésének dokumentumai. Erdéyi Múzeum, Vol. LXXI,  2009/ 3-4., ISSN 1453-0961, cod CNCSIS (B), 172-174. o.
 3. Ungvári-Zrínyi Imre: Ökológiai elvek a gazdaságetikában. Korunk, 2005/4., ISSN 1222–8338, cod CNCSIS (B+), 125-126. o.
 4. Ungvári-Zrínyi Imre: A szellemi életmező és az erkölcsi érték filozófiája. Erdélyi Múzeum, 2002/1–2.,  pp. 132–133.
 5. Ungvári-Zrínyi Imre: Életek és művek rendje. Magyar filozófusok elismerés és kanonizálás között. Korunk, 2001/12., ISSN 1222–8338, cod CNCSIS (B+), 67–74. o.
 6. Ungvári-Zrínyi Imre: Tavaszy Sándor filozófiai írásainak újrakiadása. Erdélyi Múzeum, 2000/1–2., 113–115. o.
 7. Ungvári-Zrínyi Imre: Táguló felelősség. A történelmi tehertételek moráldiagnosztikája. Erdélyi Múzeum, 1999/3-4., 286.–289. o.

Interjúk:

 1. Horváth-Kovács Szilárd: A válságok évében, 2020-ban, mit csinál a kolozsvári filozófia? Transindex, 2020. november 09, https://multikult.transindex.ro/?cikk=28720&a_valsagok_eveben_2020ban_mit_csinal_a_kolozsvari_filozofia?
 2. Horváth-Kovács Szilárd: „A lelassult világ jobban megmutatja a féktelen pörgés elidegenítő hatását és értelmetlenségét is”. 2020. április 20, Transindex,  https://eletmod.transindex.ro/?cikk=28359&8222a_lelassult_vilag_jobban_megmutatja_a_fektelen_porges_elidegenito_hatasat_es_ertelmetlenseget_is8221
 3. Serestély Zalán: Tudományetika a felsőoktatásban I. – dr. Ungvári-Zrínyi Imre filozófus, a Magyar Filozófiai Intézet docense, BBTE LAB, 2019, https://news.ubbcluj.ro/hu/bbte-lab-tudomanyetika-a-felsooktatasban-i-dr-ungvari-zrinyi-imre-filozofus-a-magyar-filozofiai-intezet-docense/
 4. Kulcsár Árpád: Valószínűleg nem is létezik a Kék Bálna, de azért hatalmas problémák vannak vele. Egy pszichológussal és egy filozófussal beszélgettünk a Kék Bálna játékról, és arról, ami mögötte van. Transindex, 2017, április 7., https://eletmod.transindex.ro/?cikk=26565
 5. Bakk Miklós: Elkötelezettségek feszültségében. Interjú U.-Z. I.-vel. Krónika, 2007. márc. 30 = Szempont.

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.