Tanárok /

Dr. Vallasek Júlia

egyetemi docens


Magyar-angol szakot végzett 1998-ban, a Debreceni  Egyetemen megvédett doktori disszertációjában a második bécsi döntést követően végbement irodalmi-kulturális változásokkal foglalkozott.

Főbb kutatási területei:  XX századi sajtó- és irodalomtörténet, alteritás- és identitás kérdések a kortárs kultúrában. A kutatás mellett angol és román nyelvből fordít, rendszeresen publikál kritikát, esszét.

Szakterületek, szakdolgozati témák

· XX  századi médiatörténet

· gender szempontú elemzések

· gyerek- és ifjúsági média

· kortárs kulturális jelenségek

Elérhetőség: vallasek@fspac.ro

Válogatott publikációs lista

Elváltozott világ. (Erdélyi irodalom 1940–1944) Kossuth Egyetemi Kiadó/Debrecen University Press 2004.

Sajtótörténeti esszék Kriterion, 2003.

Lassú utazások könyve. Komp-Press. Kolozsvár, 2005.

Angolkeringő. Gondolat, Budapest, 2015.

Hírközlés és irodalom. Sajtó- és kultúrtörténeti tanulmányok, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2021.

Balázs Ferenc, a józan utópista.  (ed. Biró Annamária, Boka László,) Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások – 2., Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2016.261-273.

Balra át! Jékely Zoltán a Világosság „kultúrpolitikusa”. (ed Biró Annamária-Boka László) Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, irodalmi csoportosulások - 1 . Partium Kiadó, 2014. 295–305.

Különös házasság. Hirlapírás és irodalom viszonya a Keleti Újságban 1940-44 között. (ed. Győrffy Gábor, Péter Árpád) Közösségteremtő régi és új média. Editura Mega, Cluj, 2014,33-57.

Spaces of Alterity in the works of Julian Barnes. (Judit Pieldner, Zsuzsanna Ajtony ed.) Discourses of Space, Cambridge Scolar Publishing, 2013. 121–131.

Rendszerváltás a romániai magyar ifjúsági sajtóban. Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Balázs Imre József. szerk. Egyetemi Műhely Kiadó. 2013. 190 – 205.

Rendszerváltás a romániai magyar ifjúsági sajtóban. Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Balázs Imre József. ed. Egyetemi Műhely Kiadó. 2013. 190 – 205.

A másik tér, a másság tere. Pieldner Judit-Tapodi Zsuzsa (ed.) A tér értelmezései, az értelmezés terei. Erdélyi Múzeum Egyesület - Kolozsvár, Státus Kiadó - Csíkszereda. 2012. 392 - 401.

Női szerep és írói attitűd. Balogh F András, Berszán István, Gábor Csilla (ed.) Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyímesi Éva emlékére. Argumentum Kiadó, 2011. 182-190.

Tükörjáték (Balázs Ferenc mészkői munkája két megközelítésben). In. (Ed.) Botházi Mária –Győrffy Gábor. Tükörjáték. Emlékkönyv Cseke Péter 65.születésnapjára. Medea – Művelődés. Kolozsvár. 2010. 39–47.

Identitás és alteritás konstrukciók a Napsugárban. In. Bányai Éva (ed) Kultúrák határán I.RHT Kiadó, Bukarest. Sepsiszentgyörgy, 2010. 211-223.

Alá- és mellérendelési viszonyok Berde Mária Romuald és Andriána című regényében Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20.század első felének női irodalmáról. Varga Virág, Zsávolya Zoltán (ed.) Ráció Kiadó. Budapest, 2009. 283-290.

Hatalom és csáberő. Liviu Rebreanu regényeinek magyarságképe. In. Fedinec Csilla (ed) Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Bp., 2008. 298-311.

A gyermekkép alakítása a Gheorghiu-Dej korszak ifjúsági lapjaiban. In. Balázs Imre (ed.) A sztálinizmus irodalma Romániában. Komp-press kiadó, Kolozsvár,  2007.

2022.09.01. 18:15

Nyolc államilag támogatott helyre hirdetünk felvételit szeptemberben Újságírás alapképzésen

2022.01.26. 09:50

Január 26-tól lehet iratkozni a februári záróvizsgára

2021.06.18. 13:30

A hallgatók az alábbi menetrend szerint fognak jelentkezni záróvizsgára.